Chapter president Larry Triplett


Treasurer Helen Triplett